Effectmeting

Welzijn op Recept is een landelijke initiatief om als huisarts of praktijkondersteuner geen medische oplossing te kiezen, maar een passende oplossing voor welbevinden en welzijn. Dit gaat vaak in samenwerking met een lokale welzijnsinstelling. Met deze effectmeting zorgen we ervoor dat vanaf de start en snel daarna de resultaten en besparingen inzichtelijk worden gemaakt. 

Doel van de meting

Uitgangspunt is: “Hoe kunnen we toegevoegde waarde van Welzijn op Recept kwantitatief onderbouwen, inclusief het effect op welbevinden van de inwoners?” 

Vragen die daarbij horen zijn:

 • Wat zijn de effecten?
 • Wat zijn besparingen op vermeden zorg en hulpverlening?
 • Wat zijn leerpunten en succesfactoren in de samenwerking?

Wat is inbegrepen?

 • Training op locatie
 • Gebruik online Preventie Calculator 
 • Periodieke rapportage en analyse
 • Eindevaluatie met uw team
 • Eindrapportage

Optionele uitbreiding:

 • Zelfscan Welzijn op Recept
 • Adviesgesprek Landelijk Kennisnetwerk

Onze werkwijze

Voorbereiding en training

 1. Bespreken hoe meting zal plaatsvinden. Optioneel: zelfscan uitvoeren met adviseur landelijk kennisnetwerk.
 2. Training van uw team voor gebruik van de Preventie Calculator.

Samenwerken via Welzijn op Recept

 1. Huisarts (of andere zorgverlener) verwijst inwoners met welzijnsvragen door naar de sociaal makelaar.
 2. Bij afronding van elke hulpvraag vindt terugkoppeling plaats conform gemaakte afspraken.

Cases beschrijven met de Preventie Calculator

 1. Online maakt u per case een beschrijving, de oplossing en het effect op welbevinden.
 2. U maakt per case een schatting van vermeden medische en maatschappelijke kosten.

Analyse en evaluatie

 1. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangt u periodiek een rapportage van beschreven cases en besparingen en we bespreken deze met uw projectleider. 
 2. Aan het einde van de pilot volgt een teamevaluatie en eindrapportage.