We hebben een manier ontwikkeld om snel en goed te berekenen wat je bespaart met werken vanuit een Gebiedsteam in het Sociaal Domein. Dit noemen we de Preventie Calculator

Preventie loont, maak het zichtbaar !

Weet u wat preventie door wijkwerk, groepswerk of algemene voorzieningen in uw gemeente opleveren? Hoe je dat meetbaar maakt? Wat betekent dat voor welbevinden, maar vooral ook: welke 2e-lijns zorginzet en overige kosten worden daarmee voorkomen?

Effect van preventie

Onder deze noemer onderzoeken we hoe de investering in de nieuwe werkwijze – inzet van wijkteams, welzijnswerk en algemene (beschikkingsvrije) voorzieningen – zich terugverdient en wat de leerpunten daarbij zijn. Hierbij ligt de nadruk op hoe de werker de signalering en vraagafhandeling doet. We maken daarbij gebruik van de kennis en inzichten van het team en procesdata uit de registraties van gemeente en de betrokken welzijnsorganisatie(s).

Lees meer hierover op onze thema website www.SturenOpZorg.nl

Een unieke methode om betrouwbaar en praktisch de besparingen in beeld te brengen

Good2Consult luistert – inspireert – helpt

Wat kunt u van ons verwachten bij de Preventie Calculator

 • Helder rapport met wat uw werkers doen en bereiken voor de doelgroep
 • Een duidelijk onderbouwde berekening van de jaarlijks bespaarde kosten op 1e/2e lijns zorg en overige maatschappelijke kosten
 • Voorbeeld cases waarbij de gemeente ziet waar het in de praktijk om draait
 • Inzicht waar potentieel nog meer mogelijk is (uitbreiding of keuzes in het werk)
 • Welke mogelijkheden er zijn bij de registratie voor het vastleggen van besparingen

Voordelen

Wat is het resultaat en wat kunt u er mee

 • Helderheid voor gemeente en welzijnspartner over wat de investering in preventie jaarlijks oplevert
 • Gebaseerd op echte case informatie
 • 2 unieke dempingsfactoren voor een reeële inschatting
 • Eenvoudig in te zetten – werkers zien zelf in wat zij besparen
 • Eenmalig of continu toepasbaar
 • Goed uitvoerbaar in de praktijk – 5-10 minuten werk per casus

Tip: In aanvulling daarop is het ook interessant om klantreis onderzoek te doen. Je kijkt dan naar de beleving van de inwoners die contact hebben gehad met het gebiedsteam of de toegang sociaal domein. Ook daarin zijn wij als adviseurs actief.


Onze werkwijze

Een onderzoek bestaat meestal uit de volgende onderdelen. Afhankelijk van uw vraag passen wij deze aanpak aan. 

Deel 1:

 • Voorbereiding en aanpak doornemen
 • Interviews met team over huidige activiteiten en resultaatgebieden
 • Resultaten interviews rapporteren en bespreken

Deel 2:

 • Modellering en gebruik van Preventie Calculator
 • Casus begeleiding en analyse 
 • Resultaten beoordelen en doorrekenen
 • Uitgangspunten voor nieuwe registratie
 • Investeringsmodel voor nieuwe actitiviteiten
 • Eindrapportage & Workshop

Tip: Train uw team

Voor grotere gemeenten of welzijnsinstellingen kunnen wij uw eigen onderzoekers trainen om zelf dit onderzoek te doen. Meer hierover leest u op onze speciale thema website www.SturenOpZorg.nl