Waarom Design Thinking helpt bij innovatie

Als je nieuwe diensten of producten maakt, heb je niet alleen een gezonde portie creativiteit nodig, maar ook een manier om het samen tot stand te brengen. In een recent artikel in Harvard Business Review beschrijft Jane Liedtka waarom Design Thinking zo goed werkt.

Het gaat om meer dan Agile
We kennen allemaal wel de Agile/Scrum manier van werken. Dat is een methodiek om snel en met klantfeedback iteratief in stappen een product te ontwerpen in korte sprints. Je ziet dan sneller en beter hoe het product eruit gaat zien. Voordat je daaraan begint moet natuurlijk wel helder zijn wat je gaat oplossen en waarom. Dus gebruik je vaak klantreis en persona in de voorafgaande analyse.

Design Thinking gaat je helpen
Je hebt dan ook nog wel een creatieve fase nodig om je product en propositie te bedenken. En daar gaat Design Thinking je bij helpen. Wat het nieuwe product zal gaan doen en waarom vertaal je namelijk daarna in een Epic en User stories. Dus als jij Product Owner bent in deze Agile aanpak, is het wel zaaks om eerst je huiswerk goed te doen en je doelgroep en je team daarbij te betrekken.

Stel de juiste vragen
Bij nieuwe producten of diensten moet je erop letten dat je 3 dingen goed voor elkaar hebt: (1) koester echte vernieuwing, (2) ken en beperk de ontwikkelrisico’s, (3) zorg dat je organisatie meewerkt. Voor de vernieuwing gaat het er vooral om de vraag achter de vraag te stellen. Denk dus goed na over welke klantvraag en strategische vragen je met je team gaat beantwoorden, en hoe je de klant interviews aanpakt. Dat stukje verdieping heb je nodig om tot de kern te komen wat de klant bezig houdt en waar je een oplossing voor wil ontwikkelen als organisatie. Als je vervolgens je ontwerp-criteria hebt bepaald voor je nieuwe product, ga je werken aan creatieve oplossingen.

Participatie en een aanpak die te volgen is
Om te vermijden dat je òf in een gezellige creatieve chaos belandt, òf juist teveel op het oude stramien terugvalt heb je een methodiek nodig. En vooral ook een aanpak die de mensen meeneemt en onderdeel laat zijn van de verandering. Dit doe je door met elkaar door een aantal stappen te lopen en te delen wat je geleerd hebt. Design Thinking heeft die fasen al beschreven, dus maak daar vooral gebruik van.

Samen experimenteren
Een opvallend verschil is ook dat je je prototypes doelbewust eenvoudig houdt zodat de proefpersonen ze kunnen verbeteren. Dat begint met het vertellen of op papier kort omschrijven of bijvoorbeeld in een strip tekenen wat het idee inhoudt en doet. Je kunt het ook ruimtelijk maken door een 3D versie te maken met eenvoudige materialen of in een heuse proefopstelling.
Door te experimenteren help je mensen ook te ervaren hoe het nieuwe product eruit kan gaan zien. En als je het samen doet geeft het ze ook meer vertrouwen in een goed resultaat. En als ze erin geloven, dan gaan ze er ook voor.

Ervaar het verschil
De traditionele manier van productontwikkeling gaat uit van de interne expertise en het analyseren van vergaarde data. Met Design Thinking ga je veel meer in gesprek met de klant om beter te begrijpen waar behoefte aan is. Daardoor kun je het klantgedrag ook beter verklaren en je kunt de data analyse beter interpreteren. Vervolgens werk je als product owner of ontwikkelaar samen aan een product concept waardoor je als team meer samenhang krijgt, met meer inbreng. En de methodiek helpt je om te gaan met oude kennis (ervaringen en aannames) en interne tegenstellingen. Het is misschien een uitdaging om er voor het eerst mee aan de slag te gaan, maar het geeft je wel een kick als je ziet dat het beter werkt!

Lees hier het hele artikel Why Design Thinking Works van Jane Liedtka op Harvard Business Review