Effect van Welzijn op Recept in beeld

Sinds een tweetal jaren voert Good2Consult effectonderzoek uit voor Welzijn op Recept projecten in gemeenten. Uit onderzoeken in 3 steden en 2 middelgrote gemeenten hebben we een eerste benchmark gemaakt van 239 cases. Daarin wordt duidelijk welke hulpvragen worden gesteld, de verschillen per leeftijdscategorie, hoe de inwoner is geholpen en welke kosten worden bespaard. 

Dat laatste is belangrijk om een goed gesprek met elkaar aan te gaan tussen de partners. De gemeenten, welzijnsinstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars werken samen om dit mogelijk te maken. De vraag rijst dan ook wie betaalt wat, en waar worden kosten bespaard? 

Hulpvragen en thema’s

We zien dat de vragen over eenzaamheid duidelijk toenemen bij inwoners van 65 jaar en ouder. Een tweede veel voorkomend thema betreft psychische klachten, vooral tussen de 40 en 65 jaar. Dat kan gaan om relaties, overbelasting, financiële of gezinsvragen. Ook zelfredzaamheid en mantelzorg of een gezonde leefstijl zijn veel voorkomende thema’s. 

De welzijnscoach helpt deze inwoners door samen te kijken naar oplossingen voor deze vragen en daarin de nodige stappen te zetten met als resultaten:

  • Een versterkt sociaal netwerk, ontmoeting en vriendschap
  • Praktische hulp thuis, of gebruik van bestaand aanbod
  • Meer dagstructuur, sociale vaardigheden
  • Minder stress, overbelasting, depressiviteit

Effect op gezondheid

Er is onderzocht welk aspect van positieve gezondheid het meest versterkt is bij de inwoner door de inzet van de welzijnscoach. Dat is vooral het weer meedoen of dagelijks functioneren, gevolgd door kwaliteit van leven of mentaal welbevinden. De welzijnscoaches geven aan dat veelal op meerdere aspecten verbetering optreedt. 

Vermeden maatschappelijke kosten

Welzijn op Recept is een gezamenlijk initiatief van gemeente, welzijnspartners en lokale zorgverleners. De financiering voor de inzet verloopt doorgaans via de gemeentelijke subsidie aan de welzijnspartner.

In de 5 gemeenten die zijn onderzocht werd in totaal jaarlijks 284.000 euro subsidie verstrekt voor het werk van de welzijnscoaches. Door hun inzet werd per jaar ruim 1 miljoen euro bespaard. Inclusief de meerjarige effecten is dat zelfs 1,4 miljoen euro. De vermeden maatschappelijke kosten zijn daardoor ongeveer een factor 3,5 zijn ten opzichte van de subsidie. Nemen we meerjarige effecten mee, dan is dat zelfs een factor 5.

De besparing ten gunste van gemeenten is in totaal 49%. De overige 25% zijn ten gunste van de zorgverzekeraars en 23% van de Rijksoverheid. 4% Zijn overige maatschappelijke baten (bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk).

Samenvatting onderzoek

Download hier de samenvatting over dit onderzoek: