Achter de streep wachten…?

Deze schilder snapte dat je als klant VOOR de streep wacht (bron: gelderlander.nl)

Je kent het wel de gele streep middenin een winkel of wachtruimte, op de vloer geplakt en vaak redelijk vuil. Gelieve achter de streep te wachten. Heel normaal toch, want het wordt al jaren gebruikt. Inderdaad het is een herkenbaar beeld en je bent er “gewoon” aan geraakt, maar is  het dat ook?

En waarom staat er achter de streep wachten in plaats van voor de streep? Juist ja, voor de streep is vanuit het gezichtspunt van de klant, achter de streep is vanuit het gezichtspunt van het loket of de balie gedacht….!

Eigen belang

Het is in ieder geval niet klantgericht, ook al gooien veel bedrijven het op bescherming van de privacy. Als je er wat langer over nadenkt, is het vooral comfort van het bedrijf zelf. Ze houden afstand van de klanten en wanneer het hén uit komt, word je geholpen. Vooral ingegeven door kostenreductie op gebied van personeel.

Klantbelang weegt mee

Wat is dan wel klantgericht gedrag?  “Klantgericht gedrag is de mate waarin het belang van de klant meeweegt in alle beslissingen die dagelijks worden genomen binnen jouw organisatie”. Er valt op dit gebied nog heel veel te winnen in Ondernemend Nederland. Hoe vaak stel jij zèlf deze vraag als je een beslissing moet nemen? Enkele jaren geleden was het tijdens de crisis noodzakelijk processen efficiënter te organiseren en kosten te verlagen, onder andere door minder personeel in te zetten. Die crisis is nu voorbij en bedrijven die dát nog als excuus gebruiken, moeten toch eens in de spiegel kijken en zich de vraag stellen of dat argument nog wel valide is.

Wij zijn ervan overtuigd, dat een bedrijf dat klantgericht is in plaats van organisatiegericht, op termijn veel meer bestaansrecht heeft en dus duurzamer is. Daarbij wordt het werk leuker, omdat je je klanten blij en tevreden maakt en soms verrast! En hoe denk je dat dit voor je medewerkers is? Volgens ons zijn er op termijn alleen maar winnaars.

passion led us here

Hoe klantgericht is jouw bedrijf eigenlijk?

Vaak is er met een paar kleine aanpassingen al een eerste resultaat te behalen, dus denk er ook niet te ingewikkeld over. Het gaat met name om een eigen, frisse kijk te hanteren. Benieuwd hoe je dat kunt doen? Neem dan contact met ons op +31-40-3046091. Onze aanpak is doelgericht en direct toepasbaar!