Niet afwachten, maar zelf inzicht geven

We zien dit jaar een trend ontstaan. Welzijnsorganisaties gaan nog beter zichtbaar maken wat hun werk oplevert. Zo krijgen ze zicht op wat nog beter kan, én wordt duidelijk voor gemeenten welke kosten jaarlijks zijn voorkomen. Zeker met de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning is dat nu een belangrijk onderwerp van gesprek.

laat je toegevoegde waarde zien

Door het gebruik van de Preventiecalculator© en waargebeurde cases wordt helder en betrouwbaar in beeld gebracht hoe kwetsbare inwoners en jongeren zijn geholpen en wat daarmee is voorkomen. Zeker met het zicht op nieuwe collegevorming is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over continuïteit van deze hulp en ondersteuning.

In plaats van het gebruikelijke verantwoorden op prestatiefactoren via het jaarverslag, zien we dat deze nieuwe benadering positief wordt ontvangen door gemeenten en raadsleden. Beter inzicht voor hen maakt het gesprek met elkaar ook anders: meer gericht op samenwerking en mogelijkheden in het sociaal domein én op de juiste keuzes rondom preventief werken.

Meer weten over deze nieuwe aanpak? Kijk op www.sturenopzorg.nl of neem contact op met Good2Consult (bas@good2consult.com)