Welzijn op Recept loont

Wil je weten wat jouw Welzijn op Recept programma aan zorg- en maatschappelijke baten in Euro’s oplevert? Kijk dan eens naar dit trainingsprogramma waarin je 2 dingen leert:

  1. Hoe krijg ik zicht op de zorg- en maatschappelijke baten (minderkosten) die Welzijn op Recept oplevert? Wat is de Preventiecalculator? Hoe kan ik hem in de dagelijkse praktijk inzetten om dit te meten?
  2. Hoe voeren wij Welzijn op Recept op dit moment uit? Waar zitten mogelijke verbeterpunten? Krijg de laatste landelijke inzichten over Welzijn op Recept.

Good2Consult en het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept verzorgen deze training en pilotmeting met de Preventiecalculator. Belangrijk daarbij is om te weten in welke mate het welbevinden is toegenomen, én wat wordt bespaard aan 1e of 2e lijnszorgkosten. Dit kan voor veel gemeenten, maar ook zorgverzekeraars interessante data zijn voor het bepalen van hun beleid. 

Hieronder vindt je op 1 A4 een beschrijving van het doel en de werkwijze van deze training, de meting en rapportage over jouw Welzijn op Recept project.