Van school naar werk – niet voor iedereen even vanzelfsprekend

Niet voor iedere jongere is het even eenvoudig om werk te vinden dat bij je past. Door het ontbreken van ervaring met solliciteren, een beperkt eigen netwerk, of een veranderde interesse kan het een ware zoektocht zijn om een baan te vinden die je aanspreekt.

Begeleiding verschilt per schooltype

Gelukkig zijn daar oplossingen voor, en bieden scholen en gemeenten hulp bij het zetten van die stap. Daar waar het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hun jongeren begeleiden bij stages én het vinden van passend werk of dagactiviteiten, is dat bij het MBO veel meer de eigen verantwoordelijkheid van de jongere om daarin het initiatief te nemen. 

Aandachtspunten voor scholen, gemeenten en werkgevers

Uit een recent onderzoek dat Good2Consult deed met onderwijs, gemeenten en arbeidsmarktdeskundigen in Midden-Limburg bleek dat (kwetsbare) jongeren baat hebben bij een goede samenwerking tussen deze partijen. Eigenlijk komt het neer op de volgende drie punten: 

  1. Een goede overgang van onderwijs naar werk en opleiding. Door het versterken van de beroepskeuze in het middelbaar onderwijs, en daardoor minder ‘trial and error’ bij het vinden en behouden van werk dat bij je past.
  2. Het juiste aanbod vinden bij de vraag. Dit geldt met name voor werkplekken in de regio voor kwetsbare jongeren en het vinden van bijvoorbeeld leerbanen voor jongeren die voortijdig school verlaten.
  3. Het voorkomen van vermijdbare uitval na opleiding. Denk hierbij aan structureel contact te houden met jongeren nadat ze het praktijkonderwijs of speciaal onderwijs hebben verlaten (lifecoaching). Maar ook door snelle trajecten om weer aan de slag te komen indien je geen werk meer hebt. 

Overzicht en snel oplossingen vinden

Het goede nieuws is, is dat er veel mogelijk is om jongeren te helpen hierbij. Waar behoefte aan is, is een helder overzicht voor de jongeren (en ouders) waar ze terecht kunnen met vragen, een overzicht voor de professionals wat er al aan mogelijkheden is, en om te weten wie het aanspreekpunt is per organisatie. Aangezien dat per regio, gemeente of school heel verschillend is zijn goede netwerken tussen de professionals belangrijk. Het weten wat er beschikbaar is en bij wie je moet zijn is belangrijk om snel tot goede oplossingen te komen.

Behoeften op een rij

  • Een helder overzicht voor jongeren (en ouders) waar ze terecht kunnen en waar ze recht op hebben.
  • Een vaste contactpersoon per organisatie die de weg wijst en de vraag oppakt. Eenzelfde werkwijze per gemeente hanteren in de regio.
  • Meer inzicht in welke bedrijven stages en werkmogelijkheden kunnen bieden 
  • Het makkelijker maken om als stagebedrijf een erkend leerbedrijf te worden – daarmee heeft de leerling een sterker CV
  • Een jobcoach+ aanbieden die kwetsbare jongeren helpt op meerdere levensgebieden. Op sommige plaatsen werken scholen hiervoor al samen met jongerenwerkers.