Bewoners Mierlo ingetogen met Woonadvies

In de afgelopen maanden zijn 117 bewoners van Mierlo telefonisch benaderd om te vragen hoe zij zijn omgegaan met de adviezen van MijnHuisPast.

Aanpassingen

Ruim 70% van de bewoners had op het moment van het telefonisch contact, zo’n drieënhalve maand nadat zij het Woonadvies hadden ontvangen, al aanpassingen aan de woning doorgevoerd. En nog eens 15% gaf aan plannen te maken voor aanpassingen.

De meeste aanpassingen werden uitgevoerd in de badkamer en op de trap. Vaak het aanbrengen van extra beugels en leuningen. En verder werden aanpassingen aan drempels en sloten gemeld en het ophangen van CO (koolmonoxide)-melders.

Het doel van MijnHuisPast, het veiliger en comfortabeler maken van de woonomgeving, is in veel huizen gerealiseerd.

Tevredenheid over de adviezen

Alle telefonisch bereikte bewoners gaven aan (zeer) tevreden te zijn met het advies. Unaniem gaven zij aan anderen te adviseren deel te nemen aan het project MijnHuisPast.

Ondersteuning door Good2Consult

MijnHuisPast is een formule ontwikkeld door Good2Consult samen met seniorenorganisaties en de gemeenten van Geldrop-Mierlo en Deurne. Ervaren vrijwilligers, de woonadviseurs, bezoeken de inwoners thuis voor een wooncheck. Daarbij wordt de gehele woning samen doorgelopen. Aandachtspunten voor veiligheid en comfort worden besproken en vastgelegd. Good2Consult werkt deze adviezen uit in een persoonlijk woonadviesrapport voor de bewoner.

In oktober 2023 is het 400ste woonadvies uitgereikt in de gemeente Geldrop-Mierlo.